afbiggen
Biggen, werpen van jongen bij het varken.

backsteinblattern
Typische verheven vierkante, rode vlekken in de huid bij vlekziekte.

barg
Borg, gecastreerd mannelijk varken.

beer
Mannelijk varken.

berengeur
Onaangename geur in varkensvlees van volwassen ongecastreerde beren, veroorzaakt door de stoffen androstenon en skatol. Door castratie of vaccinatie met anti-GNRH (nog experimenteel) van de beer kan de geur worden voorkomen.

berig, berigheid
Oestrusgedrag met stareflex van het vrouwelijk varken (zeug). Bij wilde zeugen is dit in de late herfst/begin winter. Tamme zeugen zijn het hele jaar door om de 3 weken, gedurende 3 dagen berig, dus vruchtbaar. Contact met berengeur bevordert de berigheid. 

big
Keu; jong varken of wild zwijn.
 

binnenbeer
Mannelijk varken waarvan één of twee ballen niet zijn afgedaald.

carpaalklieren
Pootklieren; geurklieren aan de binnenkant van de voorknie.

ever
Everzwijn, wild zwijn

flexura sigmoidea
S-vormige bocht in de pens, aanwezig aan de basis van de penis bij de stier en varken.

gelt
Vrouwelijk varken dat voor de eerste keer drachtig is.

ivermectine
Ivomec, breedspectrum antiparasitair geneesmiddel. Wordt gebruikt tegen ecto- en endoparatsieten, bijv. bij maagdarmwormen bij het varken. Het middel wordt toegepast d.m.v. een injectie of oraal. Bij varkens vaak toegepast tegen schurft.

keiler
mannelijk wild zwijn.

keu
Jong wild zwijn (Sus scrofa) of varken, frischling, marcassin.

klauwbal
Achterste, wat zachtere deel van de klauwzool van varken.

knorren
Geluid dat een varken maakt.

kroonrand
Bovenrand van een hoef of klauw.

MRSA-bacterie
Methicillin resistant Staphylococcus aureus-bacterie. Ook wel ziekenhuisbacterie genoemd. Een bacterie die ongevoelig is voor de meeste antibiotica die met regelmaat vanuit het buitenland in Nederlandse ziekenhuizen voorkomt. Varkens kunnen ook drager zijn en varkenshouders en slachthuispersoneel kunnen besmet worden.

oormerk
(Plastic) plaatje in de oren ter identificatie. Dit is varkens verplicht, bij varkens met individueel- en bedrijfsnummer.

os rostrale
Bot in de neus van het varken, wroetbotje.

Nederlands Verbond Varkenshouderij
NVV.

panniculus adiposus
Dikke onderhuidse vetlaag over het hele lichaam bijv. bij varkens.

pellet
Biks, krachtvoer. Een samengeperste korrel van voeding voor o.a. varkens met als regel dat het voldoende vitaminen en mineralen bevat.

pogge
Halfwas varken of varkens in het algemeen.

rot, rotte
Groep wilde zwijnen o.l.v. een dominante zeug.

slobber
Half vloeibaar voedsel, als regel door water aan poeder of (krachtvoer)korrels toe te voegen.

smedi, smedisyndroom
Stillbirth, mummification, embryonic death and infertility. Embryonale en/of foetale sterfte tijdens de dracht van een varken met veel doodgeboren biggen, mummies en af en toe abortus. Vaak is een virale oorzaak door enterovirussen, zoals parvovirus bij het varken.

Taeniasolium
Kettinglintworm van het varken; via onvoldoende verhit varkensvlees overgebracht op de mens.

Teschense ziekte
Virale varkensziekte met als verwekker een enterovirus, die gepaard gaat met encephalomyelitis.

uterus bicornis
Tweehoornige uterus, zoals bij rund, varken en hond.

varken
Sus domesticus, Sus scrofa domesticus. Een gedomesticeerd wild zwijn.

vesicula seminalis
Zaadblaas, accessoire geslachtsklier die een vloeistof produceert die dient als energiebron voor de actieve voortbeweging van de spermatozoën. Is bij het manneljk varken zeer omvangrijk en draagt bij aan het grote volume van het ejaculaat (tot een halve liter) bij de beer.

voorhuidzakje
Ruimte in de voorhuid bij de beer. Dit bevat sterk ruikende vloeibare urinecellen.

white spot
Littekens in de varkenslever door rondtrekkende spoelwormen. Dit zorgt voor afkeuring in het slachthuis van de lever met grote economische schade.

wild varken
Sus scrofa, wild zwijn, in Nederland vooral op de Veluwe in grote aantallen levend wild varken, donker van kleur. Kunnen drager zijn van varkenspest. Wordt veelvuldig op gejaagd.

wroeten
Graven van een varken/wild zwijn in de bodem, op zoek naar wormen, insecten en knollen.

wroetschijf
Neus van een varken/wild zwijn, aangepast om te wroeten.

zeug
vrouwelijk zwijn, varken.

zoelplek, zoelplaats
Modderpoel waar wilde zwijnen en herten baden.

zwijn
Sus scrofa, wild varken.